Aanvragen huishoudelijke hulp

De huishoudelijke hulp wordt betaald vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Voor de verdeling van deze gelden is uw gemeente verantwoordelijk. U dient dus een aanvraag in te dienen bij het WMO-loket van de gemeente waarin u woont. De gemeente zal uw aanvraag bekijken en een indicatie stellen. Als voorbeeld de gemeente Zwolle. De ambitie van de gemeente Zwolle is dat iedereen meedoet. Dat is een uitdaging waar niet alleen de gemeente voor staat, maar alle maatschappelijke partners, professionals en inwoners. Klik hier voor informatie over zorg, ondersteuning, welzijn en participatie in Zwolle.

Tijdens het gesprek bij de gemeente zal u gevraagd worden of u Zorg in Natura (ZIN) wilt of een Persoons Gebonden Budget (PBG). Dit is voor u een heel belangrijke beslissing. Leest u vooral goed wat de voor en nadelen zijn: 'Voor en Nadelen'.
Binnen Zorg in Natura (ZIN) zijn er twee categorieën; hulp in de huishouding I en II. In welke categorie u ingedeeld wordt, bepaalt de gemeente. U hoeft zelf niet te kiezen.

Algemene voorziening voor Huishoudelijke Hulp met Toelage (HHT)
Weer even Zwolle als voorbeeld voor de algemene voorziening voor Huishoudelijke Hulp met Toelage (HHT)  klik hier. Ga bij uw eigen gemeente na wat de regeling is in uw gemeente voor de HHT.